Zástupcovia predstavenstva ASMOS sa stretli so štátnym tajomníkom MV SR

Zástupcovia predstavenstva ASMOS sa v rámci stretnutí s predstaviteľmi vlády SR stretli v piatok 16.2.2024 so štátnym tajomníkom ministerstva vnútra SR Patrikom Krauspem a zástupcami Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti a Sekcie krízového riadenia.

Keďže základom digitálnej infraštruktúry štátu a komunikačných služieb jednotlivých zložiek ministerstva a celej verejnej správy sú siete a služby operátorov, členovia ASMOS sú prirodzenými partnermi na spoluprácu. Cieľom nás všetkým sú totiž nielen kvalitné služby počas krízových situácií, havárií, a počas záchranných akcií, ale i bezpečná a spoľahlivá komunikácia pre všetky zložky ministerstva počas celého roka.

„Budeme sa preto práve prostredníctvom ASMOS usilovať, aby medzi členmi organizácie a ministerstvom vnútra pokračovala systematická konštruktívna spolupráca, ktorá prinesie obyvateľom i inštitúciám na Slovensku nielen lepšie služby v momentoch núdze, ale aj čo najvyšší pocit bezpečia a ochrany súkromia a majetku.“