Mobilní operátori majú spoločnú asociáciu

Izolácia bola počas pandémie limitovaná na fyzický kontakt a vďaka operátorom a ich vysokorýchlostným dátovým sieťam sa ľuďom darilo udržiavať sociálne či pracovné väzby. Štát navrhol schémy pomoci pre domácnosti a „energeticky intenzívne“ podniky, avšak telekomunikačný sektor sa do kritérií využitia pomoci zmestil len nepatrne.

Aj preto sa mobilní operátori združili pod jednu strechu. Vznikla Asociácia mobilných operátorov Slovenska – ASMOS, ktorej hlavnými piliermi sú ochrana a zlepšovanie investičného prostredia, vytváranie optimálnych podmienok na rozvoj a prevádzku telekomunikačnej infraštruktúry, a najmä vytváranie zdravého trhu.

Mobil dnes vlastní takmer každý. Ako operátori sme tak dôležitou súčasťou slovenskej ekonomiky. A to nielen z dôvodu, že patríme medzi najväčších investorov a daňovníkov, ale najmä preto, že máme zásadnú rolu pri budovaní digitálnej ekonomiky.

Prvýkrát sa na Slovensku budú zdieľať mobilné siete

Najviditeľnejšie to bolo počas pandémie, keď mnoho ľudí ostalo pracovať z domu v snahe zamedziť šírenie koronavírusu. Pomocou našich sietí prúdili do domácností pracovné úlohy, zábava či rodinné telefonáty. Izolácia tak bola limitovaná na fyzický kontakt a vďaka operátorom a ich vysokorýchlostným dátovým sieťam sa ľuďom darilo udržiavať sociálne či pracovné väzby.

K pandémii sa vo februári 2022 pridružila ďalšia veľká kríza – vojna na Ukrajine, ktorá preverila našu schopnosť pomáhať v čo najkratšom čase. Pomáhali sme so sprostredkovaním informačného servisu cez SMS, posilnením kapacít našich sietí či zriaďovaním mobilných prístupových bodov na flexibilnejšiu organizáciu utečeneckej vlny. Opakovane sa ukázalo, že sme zvyknutí pomáhať nielen občanom, ale aj štátu.

Spolupráca telekomunikačných operátorov

Sú však situácie, keď by sme uvítali spoluprácu aj my. Nedávna energetická kríza vyniesla ceny energií do astronomických výšok. Po celom Slovensku máme vysielače mobilného signálu, ktoré vďaka elektrickej energii poskytujú služby občanom 24 hodín denne sedem dní v týždni.

Štát navrhol schémy pomoci pre domácnosti a „energeticky intenzívne“ podniky, avšak telekomunikačný sektor sa do kritérií využitia pomoci zmestil len nepatrne. To bol jeden z momentov, keď sme potrebovali so štátom diskutovať o tom, ako brať do úvahy aj potreby nášho sektora.

Hoci je máloktorý segment taký konkurenčný pri boji o zákazníka ako telekomunikácie, jedno majú operátori spoločné. Aby mohli pomáhať budovať silnú ekonomiku štátu a prinášať moderné technológie pre ľudí, potrebujú diskutovať a hľadať zmysluplné riešenia problémov spolu so štátnymi inštitúciami . Iba zdravý telekomunikačný sektor je totiž schopný investovať významné prostriedky do sietí budúcich generácií.

Preto som rád, že po náročnom období sme našli spoločnú reč a po prvýkrát sa mobilní operátori združili pod jednu strechu. Vznikla Asociácia mobilných operátorov Slovenska, ktorej hlavnými piliermi sú ochrana a zlepšovanie investičného prostredia, vytváranie optimálnych podmienok na rozvoj a prevádzku telekomunikačnej infraštruktúry, a najmä vytváranie zdravého trhu. Verím, že spoločným úsilím budeme schopní obhájiť záujmy všetkých zákazníkov a posunúť telekomunikačný sektor vpred.

Prospech z toho bude mať každý, vrátane štátu.

Autor: Igor Tóth

Článok bol prevzatý z Hospodárskych novín