Ustanovujúca schôdza ASMOS

Na Slovensku vznikla koncom septembra 2023 Asociácia mobilných operátorov Slovenska (ASMOS), ktorej členmi sú Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN. Hlavnými cieľmi asociácie je spolupráca na zlepšovaní investičného prostredia pre prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj a prevádzku telekomunikačnej infraštruktúry a podpora vytvárania zdravého trhového prostredia. Asociácia o tom informovala v utorok.

Grémium ASMOS tvoria generálni riaditelia Igor Tóth z O2 Slovakia, José Perdomo Lorenzo zo Slovak Telekomu, Mariusz Gatza z Orange Slovensko a predseda Predstavenstva SWAN Juraj Ondriš.

Asociácia mobilných operátorov má smerom do budúcnosti za cieľ riešiť témy, v ktorých mobilní operátori vystupujú jednotne tak, aby bola relevantným partnerom štátu, príslušných inštitúcií, ako aj záujmových združení z iných sektorov slovenskej ekonomiky.

Regulačné otázky spoločného záujmu podľa ASMOS zahŕňajú aj európske regulácie či kybernetickú bezpečnosť, ale napríklad aj stavebné predpisy, ktoré sa dotýkajú budovania infraštruktúry. Investície do mobilných sietí sú podľa členov priamymi investíciami do digitálnej ekonomiky, z ktorej benefituje štát, občania aj podnikateľské subjekty.

„Práve náš sektor hrá kľúčovú úlohu v tom, ako sa posunúť v rebríčku Indexu digitálnej ekonomiky a spoločnosti (DESI) vyššie oproti súčasnému, pre Slovensko nelichotivému stavu. Veríme, že spoločným úsilím dokážeme podporiť telekomunikačný sektor a prispieť k lepšiemu investičnému prostrediu a vytváraniu pozitívneho trhového prostredia pre všetkých aktérov v tejto oblasti,“ uviedol predseda Igor Tóth.

Vo vzťahu k verejnosti sa ASMOS bude venovať témam, s ktorými sa často stretávajú užívatelia telekomunikačných technológií. Ide najmä o otázky bezpečnosti, rôzne podvody a pokusy o krádež dát. Je dôležité na to upozorňovať, obzvlášť zraniteľné skupiny.