ASMOS

 

 

Hlavnými piliermi Asociácie mobilných operátorov Slovenska (ASMOS) je ochrana a zlepšovanie investičného prostredia pre prevádzkovateľov telekomunikačných služieb, vytváranie optimálnych podmienok pre rozvoj a prevádzku telekomunikačnej infraštruktúry a podpora vytvárania zdravého trhového prostredia.

Celkovo sa snažíme aktívne podporovať a rozvíjať sektor elektronických komunikácií na Slovensku prostredníctvom zastupovania záujmov, skúmania, analyzovania, spolupráce a vzdelávania. Chceme tak prispieť k implementácii politík a opatrení, ktoré podporujú prosperitu a konkurencieschopnosť Slovenska vo svete.

Asociácia vznikla schválením a podpisom stanov na ustanovujúcej členskej schôdzi 29. septembra 2023 najvyššími predstaviteľmi Orange Slovensko, O2 Slovakia, Slovak Telekom a SWAN.

Mobilní operátori patria na Slovensku k najväčším súkromným investorom. Vo všeobecnosti platí, že investície do mobilných sietí sú priamymi investíciami do digitálnej ekonomiky. Ak je digitálna infraštruktúra v dobrej kvalite, benefituje z nej štát, občania aj podnikateľské subjekty. Práve sektor telekomunikácií hrá kľúčovú úlohu v tom, ako sa posunúť v rebríčku DESI indexu (Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti) vyššie oproti súčasnému, pre Slovensko nelichotivému stavu. Veríme, že spoločným úsilím dokážeme podporiť celý telekomunikačný sektor a prispieť k lepšiemu investičnému prostrediu, rozvoju infraštruktúry a vytváraniu pozitívneho trhového prostredia pre všetkých aktérov v tejto oblasti.

Vo vzťahu k verejnosti sa ASMOS bude venovať témam, s ktorými sa často stretávajú používatelia telekomunikačných technológií. Ide najmä o otázky bezpečnosti, rôzne podvody a pokusy o krádež dát. Je dôležité na to upozorňovať, obzvlášť zraniteľné skupiny. A na strane operátorov prijímať opatrenia na minimalizáciu nežiadúcich dôsledkov takých konaní.