Historicky 1. valné zhromaždenie ASMOS a ciele na 2024

Zástupcovia všetkých členov Asociácie mobilných operátorov Slovenska sa 3. apríla 2024 stretli na svojom 1. historickom Valnom zhromaždení. Stretnutie sa konalo v priestoroch advokátskej kancelárie act MPH advocates, ktorá zabezpečila hladký a zákonný priebeh podujatia.

Za účasti členov predstavenstva a prezídia si členovia zrekapitulovali prvé kroky od svojho oficiálneho vzniku dňa 13.9.2023 a stanovili svoje ciele na rok 2024. Ten sa bude niesť aj naďalej v duchu aktívnej komunikácie smerom ku kľúčovým aktérom verejnej správy a ekonomiky v oblasti digitalizácie, ako aj širokej verejnosti.

Keďže úspech digitalizácie na Slovensku i v celej Európe závisí od efektívnej spolupráce verejného a súkromného sektora, členovia ASMOS sa zhodli na potrebe aktívnej angažovanosti vo vytváraní prostredia pre kvalitné pokrytie krajiny a inštitúcií vysokorýchlostnými širokopásmovými sieťami.

Efektívne využívanie finančných prostriedkov EÚ v oblasti digitalizácie prispeje k zvyšovaniu kvality elektronických služieb verejnej správy, či posilnenie kybernetickej bezpečnosti sietí a služieb.