MIRRI nominovalo ASMOS do pracovnej skupiny Broadband

Asociácia mobilných operátorov získala nomináciu v rámci pracovnej skupiny Broadband na Ministerstve investícií, informatizácie a regionálneho rozvoja.
Za okrúhlym stolom budeme poradným hlasom, ktorý bude riešiť ďalšie otázky a rozvoj širokopásmového pripojenia na internet. Zároveň chceme klásť a otvárať kritické otázky k budovaniu modernej infraštruktúry na Slovensku.
V rámci pracovného tímu sa budeme spoločne zameriavať na podmienky širokopásmového pripojenia na internet, ale i na ďalšie komplexné riešenia broadbandu, akým je napríklad zabezpečenie financovania. Tieto riešenia pomôžu k ďalšiemu vývoju kvalitnej digitálnej infraštruktúry, ktorá je jednou z kľúčových podmienok pre rast ekonomiky Slovenska.